| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 17 TULL OG KLEMMER På Ranheim betyr profesjonalitet å opptre slik at hver pasient har et best mulig liv. Hvis en pasient trives best med mye tull og mange klemmer, så er det ifølge Skagen proft å tulle og klemme akkurat ham eller henne. – Om morgenen kan enkelte av oss hoppe opp i senga til en av gutta her. Det handler om å møte ham der han er, gjøre noe sammen med ham og ha felles fokus, forteller Benedicte Skagen. Kanskje ligger hun ei stund ved siden av mannen i den store senga og prater og tuller før han er klar for morgenstell. Det er selvfølgelig ikke alle som setter pris på å våkne av at en pleier dumper ned ved siden av seg. Hvilken side av seg selv pleierne viser fram og bruker, kommer an på hvem man er sammen med og hva som er deres behov. BLIR LETT MISFORSTÅTT Men profesjonalitet betyr mye mer enn humor. Skagen er opptatt av å forstå hvilke påkjenninger pasienten og de pårørende opplever. Mennesker som er rammet av HS, lever nemlig ofte lenge med symptomene før de får diagnosen. Det er en skambelagt sykdom, mye på grunn av arvelighet. – Når de flytter inn her, har de ofte levd lenge 1 TAR SIN TID: – Kanskje må du vente en halv time før du får svar på et spørsmål, så det er viktig å være tålmodige, sier Benedicte Skagen. 2 NY I JOBBEN: Laila Andreassen søkte jobb på Ranheim fordi de arbeider helt anderledes her. 3 DANS PÅ LOKALET: Marit Nervik syns dans og moro kanskje er det viktigste på jobben. 3 2 1 fbaargang2017 fbseksjonFEL