| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 19 Sykehuset i Drammen har hatt lærlinger i helsearbeiderfaget siden 2008. Mens lærlinger mange andre steder ikke får fast jobb etter endt læretid, har Drammen sykehus ansatt 20 av til sammen 72 lærlinger i løpet av åtte år. Sykehuset har også ansatt fem helsefagarbeidere som har gått i lære andre steder. – Her har vi et system for hvordan vi tar oss av lærlingene, sier Lise Gulbrandsen, leder for Utdanningsavdelingen i Vestre Viken helseforetak. Hun mener lærlingene får god veiledning og dermed også god opplæring. – Vi skjønner at det er en viktig yrkesgruppe, sier Gulbrandsen. Silje Drag er helsefagarbeider på nevrologisk avdeling. Buskeruds fylkesmester i helsearbeiderfag i 2012 har nå vært her i sju år. – Det beste med jobben er at jeg kan være her for andre mennesker, sier hun. 24-åringen mener helsefagarbeiderne er den yrkesgruppa som har mest pasientkontakt, og akkurat det vil hun ikke miste. – Heldigvis er det ingen her som snakker om «bare» helsefagarbeider, sier hun. Lene Strømmen er fagutvikler på nevrologisk avdeling. – Vi er fornøyd med de helsefagarbeiderne vi har. Både sykepleierne og helsefagarbeiderne våre har stor arbeidskapasitet og omsorgsevne, og vi har nok arbeid til alle, sier hun. * – Jeg vil være nær pasienten Silje Drag er en av mange helsefagarbeidere på sykehuset i Drammen. Her er de fleste ledere og ansatte enige om at fagarbeiderne er viktige. TEKST OG FOTO: KARIN E. SVENDSEN HELSEFAGARBEIDER I SYKEHUS / PÅ JOBB fbaargang2017 fbseksjonFEL