| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 21 IKKE OVERRASKET Fagforbundets leder Mette Nord er ikke overrasket over at medlemmene er postive til ny teknologi. – I valgkampen besøkte jeg nesten 70 arbeidsplasser. Jeg opplevde at de ansatte var ivrige etter å fortelle om nye verktøy de har tatt i bruk, og at de er opptatt av ny teknologi, sier Nord. – Undersøkelsen knuser mytene om offentlig ansatte som bakstreverske og lite innovative, mener hun. Mette Nord er imidlertid bekymret for at så få svarer at de får den opplæringen de trenger. Forbundslederen mener arbeidsgiverne må komme på banen. – Arbeidsgiver må skape trygghet for de ansatte ved å gi dem kompetansen de trenger. De ansatte må få være med på å styre utviklingen. Det er de som ser behovene og hvor skoen trykker, sier Fagforbundets leder, som mener at også de tillitsvalgte har en viktig oppgave. – Tillitsvalgte må være pådrivere og passe på at arbeidsgiverne tar ansvar for opplæring. De ansatte må føle at de mestrer utstyret og ikke er engstelige for å bruke det, sier hun. * 60% er ikke bekymret for at arbeidsoppgavene forsvinner. fbaargang2017 fbseksjonFEL