| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 23 Å jobbe ved et offentlig kontor kan noen ganger være både tøft og farlig. Trond Finstad sitter i dag i ledelsen i Fagforbundet, og har jobbet som regnskapskontrollør på kemnerkontor i 15 år. Han forteller hva som skjedde da han jobbet i resepsonen ved Moss kemnerkontor: – Jeg gikk bort til skranken og spurte mannen som ringte på hva jeg kunne hjelpe ham med. Det sa pang. Han tok handa gjennom luka og moste meg inn mot glassruta. Han var forbanna på en sak. Det smalt høyt da jeg ble dratt inn i glasset. Alt skjedde så fort og jeg ble mest overraska over smellet som kom da jeg ble most inn i vinduet, forteller Finstad, som er leder for yrkesseksjon for kontor og administrasjon i Fagforbundet. Finstad fortalte om opplevelsen som skjedde høsten 2016, fra talerstolen under landskonferansen til Fagforbundet. Kollegaer av ham har blitt truet med kniv, og selv har han fått sendt en schæfer etter seg da han oppsøkte noen med krav fra kemneren: – Offentlig ansatte er vant til å godta litt for mye. Det har vært en del tragiske tilfeller, og vi har hatt drap på et Nav-kontor. Vi må være tydeligere på å si fra når vi opplever sånt, og vi må melde fra, sier Finstad. TRUET SMÅBARNSMOR PÅ LIVET Etter at Finstad ble angrepet, meldte han avvik og saken endte med at mannen ble dømt for vold mot offentlig tjenestemann. 29 gamle Anette Tangen Fredriksen er leder av Fagforbundet i Meland og sitter i seksjonsstyret for kontor og administrasjon i Hordaland. Til daglig jobber hun som resepsjonsarbeider i Meland kommune. Der har hun blant annet opplevd å få drapstrusler blitt skreket opp i ansiktet. – Det har påvirket meg psykisk. Jeg har blitt veldig redd og slitt med å være på jobb, spesielt aleine. Jeg ser meg rundt noen ganger før jeg går ut i bilen. Det gjør at en kan få en slags angst. Det har gått bedre over tid, men det skjer noe med deg når du blir utrygg på arbeidsplassen, forteller småbarnsmoren. – MÅ ALDRI BLI VANLIG – Hva bør ledere og arbeidsgivere gjøre? – De bør være tydelige om at det skal være nulltoleranse for vold og trusler på arbeidsplassen. De må ta godt vare på sine ansatte og tilby hjelp. Det bør være obligatorisk at de ansatte får hjelp, til og med om de sier nei. Det er lett å gå i en slags forsvarsposisjon der en skal klare å tåle alt. Jeg mener at alle trenger hjelp etter en slik situasjon, enten du tror du trenger det eller ikke. – Hva bør arbeidstakere gjøre? – Jeg vil få frem at du ikke skal godta at slike ting skjer, og at vi må bli flinkere til å sende avvik. Vi har selv et ansvar for at det blir gjort noe med saken og forlanger at den blir fulgt opp, sier fagforeningsleder Anette Tangen Fredriksen. Både hun og Finstad i Fagforbundet-ledelsen understreker at selv om offentlig ansatte kan oppleve trusler med jevne mellomrom, må det aldri bli avfeid som verken vanlig eller akseptabelt. Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at over 200.000 ble truet eller angrepet på jobb i Norge det siste året. Fagforbundet arrangerer fagdag i Oslo 17. januar om vold og trusler på arbeidsplassene. * «Det smalt høyt da jeg ble dratt inn i glasset.» TROND FINSTAD, YRKESSEKSJONSLEDER, KONTOR OG ADMINISTRASJON. VOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN • 203.000 personer ble angrepet eller truet på jobb det siste året, det tilsvarer 8 prosent av arbeiderne • Offentlig ansatte er mest utsatt for vold og trusler • Vernepleiere og sosialarbeidere er de som har blitt mest angrepet eller truet, med 40 prosent • Politi og vakter er nest mest utsatt. Der har 34 prosent blitt angrepet eller truet det siste året KILDE: ARBEIDSTILSYNET/STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT VOLD OG TRUSLER I ARBEIDSLIVET / PÅ JOBB fbaargang2017 fbseksjonFEL