28 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | Tove Aspøy har fulgt nyutdannete helsefagarbeidere fra årskullene 2010 til 2012 for å kartlegge hvem de er og hvilken tilknytning de har til yrkeslivet. Den ferske undersøkelsen viser at hele 93 prosent har fått jobb det første året etter utdanningen, og de fleste blir i yrket. Men det viser seg vanskelig å få oppfylt drømmen om heltidsstilling. OVERRASKET OG SKUFFET Tidligere undersøkelser har vist at de fleste nyutdannede helsefagarbeidere ønsker å jobbe heltid eller nesten heltid. De som begynner på utdanninga, tror det er godt med jobber i helsesektoren, og at de vil være ettertraktet som helsefagarbeidere. Mange blir derfor både overraska og skuffa når det går opp for dem hvor vanskelig det er å få en heltidsstilling. – I løpet av læretida opplever flere at det er vanskelig å få seg fulle stillinger eller lange deltidsstillinger. Dette er åpenbart problematisk når vi vet at mange av de unge som befinner seg i små deltidsstillinger, egentlig ønsker seg større stillinger, og også trodde at de kom til å få det, sier Fafo-forsker Tove Aspøy til Fagbladet. Undersøkelsen viser at hele 93 prosent av helsefagarbeiderne har fått jobb allerede i løpet av første året etter at de tok fagbrevet. BARE 20 PROSENT HELTID Men bare 20 prosent var i full stilling. Etter tre år er tallet økt til 27 prosent. Troms fylke kommer best ut med 32 prosent, mens Aust-Agder ligger på bunnen med bare ni prosent heltid. * UNGE HELSEFAGARBEIDERE FÅR IKKE HELTIDSJOBB De fleste helsefagarbeidere jobber deltid tre år etter at de er ferdig med utdanningen. TEKST: KARIN E. SVENDSEN KARTLAGT: Fafo-forsker Tove Aspøy har fulgt nyutdannete helsefagarbeidere fra årskullene 2010 til 2012. STERK VEKST • Fagskolene i helse- og sosialfag er den delen av norsk fagskolesystem som har vokst mest de siste årene. 3000 stu- denter tar nå videreutdanning i helse- og sosialfag. Dette er en økning på 50 prosent fra 2011 til 2016. • Rundt 5000 personer har fått fagskoleutdanning i helse- og sosialfag de siste ti årene. I tillegg har rundt 2.500 en gammel videreutdanning for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. FRA YRKESSEKSJONSKONFERANSENE I løpet av læretida opplever flere at det er vanskelig å få seg fulle stillinger. fbaargang2017 fbseksjonFEL