| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 29 TEKST: KARIN E. SVENDSEN «For min del, tror jeg det var for å lære mer... Og så syns jeg det var en unik måte å komme seg på skole igjen.» Slik svarer Aina på spørsmål om hvorfor hun har tatt videreutdanning på fagskolen. Aina er en av 15 hjelpepleiere og helsefagarbeidere med videreutdanning som er blitt intervjuet av forsker Håkon Høst ved NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). LÆRER MER En av konklusjonene i undersøkelsen Eget behov for faglig fordypning – om fagskoleutdanning i helse og sosial er at mer kunnskap og økt trygghet er den viktigste konsekvensen av at helsefagarbeidere tar videreutdanning på fagskolenivå. – De som har tatt fagskolen, føler seg bedre kvalifisert, mer reflektert og mer kompetente. Men de blir stående i samme stilling, og de aller fleste har de samme oppgavene som før de tok videreutdanninga, ifølge NIFU-forskeren. – Det vil si at de hever kvaliteten på tjenestene uten at det blir noe løft for dem selv, sier Høst. IKKE TILSTREKKELIG VERDSATT Han mener helsefagarbeidere med videreutdanning hadde fortjent langt større anerkjennelse enn de får i dag. Fagarbeidere på tekniske områder som utdanner seg til ingeniører, får godskrevet en del av utdanningen fordi de har fagbrev. På mange områder er fagskolen også et viktig trinn på karrierestigen til blant annet en lederjobb. – Men ikke i helsesektoren, slår Høst fast. * Les mer på fagbladet.no NY RAPPORT OM FAGSKOLER: NESTEN UMULIG FOR HELSEFAGARBEIDERE Å AVANSERE – De som tar videreutdanning på fagskole, får lite igjen for det. Men de løfter kvaliteten på tjenestene, sier forsker. RAPPORTENS HOVEDKONKLUSJON «Fagskoleutdanningen så langt er lite anerkjent og heller ikke befestet som en særegen kvalifikasjonstype, verken i virksomhetenes interne organisering og arbeidsdeling eller i utdanningssystemet.» COLOURBOX.COM fbaargang2017 fbseksjonFEL