30 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | FRA YRKESSEKSJONSKONFERANSENE For noen år siden ønsket kommunene Steigen og Sortland i Norland å sette ut tjenester på anbud, men snudde etter aktivt press fra Fagforbundet. Erfaringen var at tidlig og grundig informasjon om hva kommunene faktisk har og hva kommunen vil miste dersom tjenestene settes ut, resulterte i nye politiske standpunkt. – I akuttutvalget har vi samlet kunnskap som kommer lokale tillitsvalgte til gode. Det har etter hvert blitt mange saker med positivt utfall etter intense og grundige runder, sier yrkesseksjonsleder for samferdsel og teknisk Rita Nilssen og Line Tollefsen fra Fagforbundet Nordland. Fylkeslaget presenterte Nordlands akuttutvalg på landskonferansen for yrkesseksjonen i november. – Vi er også i gang i Buskerud etter modell av Nordland. Utvalget skal bestå av yrkesseksjonsledere, fylkesleder og fagrepresentanter, sier yrkesseksjonsleder i Fagforbundet Buskerud, Ove Andreas Solberg. Han oppfordret alle andre fylker til å gjøre det samme. Selv er han bussjåfør og har hatt åtte arbeidsgivere gjennom 25 år i den samme jobben. – Akuttutvalget skal kunne kontaktes om det så bare er et rykte om at kommunen skal konkurranseutsette en tjeneste og legge jobbene ut på anbud, sier Solberg. * Det startet i Nordland, nå sprer det seg til Buskerud; nemlig akuttutvalg mot anbud. TEKST: OLA TØMMERÅS TRUES JOBBEN DIN AV ANBUD, RYKKER AKUTTHJELPEN UT FOTO: JAN LILLEHAMRE POSITIVT UTFALL: Akuttutvalget i Nordland var involvert da Flakstad kommune foreslo å privatisere vann og avløp. I stedet valgte kommunestyret en løsning skissert av Fagforbundet. I akuttutvalget har vi samlet kunnskap som kommer lokale tillitsvalgte til gode. OVE ANDREAS SOLBERG, FAGFORBUNDET fbaargang2017 fbseksjonFEL