| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 31 Fagforbundet har medlemmer som jobber i barnehager, skole, SFO, med ungdom, i kulturskolene og i kirkearbeid. – Dette gir muligheter til å legge til rette for barns muligheter til å utfolde seg og at de skal ha de samme mulighetene til utvikling og kunnskap, ifølge yrkesseksjonslederen. – Vi har også medlemmene som bidrar til å gi de voksne et likeverdig demokratisk tilbud gjennom blant annet bibliotekene. Og dybdekunnskap gjennom museene, sier Sundal. – Til slutt har vi medlemmer som følger innbyggerne ut av livet, og som har ansvar for å gi dem en verdig og likestilt gravferd. MÅ HA TID TIL Å FØLGE OPP – Vi har muligheten til å bety en forskjell for mange barn. Men da må vi ha nok voksne i barnehagene og på SFO til å se hver enkelt av dem. Og vi må ha kunnskapen til å forstå hva de trenger av oppfølging for å ha de samme mulighetene til å utvikle seg som andre barn. Og vi må ikke minst ha tid til å følge dem opp slik de skal. Jeg er ganske sikker på at det ofte går ansatte med dårlig samvittighet hjem fra barnehagen fordi de gjerne skulle fulgt opp enkelte av barna bedre, men at de verken har hatt tid eller mulighet til å gjøre det, sier Sundal. Hun har selv arbeidet i barnehage, og vet hvor krevende dette arbeidet kan være, og hvor viktig det er at barnehagene har nok voksne. – Det er derfor Fagforbundet er så opptatt av bemanningsnorm, og at det skal være nok barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere til stede, legger hun til. * TROR MANGE BARNEHAGEANSATTE GÅR HJEM MED DÅRLIG SAMVITTIGHET – Vi som jobber med barn og unge, har en unik mulighet til å jobbe for mindre sosiale forskjeller. Hvis vi får tid, sier May-Britt Sundal. TEKST OG FOTO: PER FLAKSTAD LIKEVERD: - Fagforbundets medlemmer innenfor oppvekst, kultur og kirke er viktig bidragsytere i et samfunn som skal være preget av likeverd og små sosiale og økonomiske forskjeller, sier nyvalgt seksjonsleder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal. fbaargang2017 fbseksjonFEL