32 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | PÅ JOBB / AKTUELT FÅR KOLS AV DESINFISERINGSMIDLER *En amerikansk undersøkelse blant 55.000 sykepleiere gjennom en periode på 30 år, viser en klar sammenheng mellom kols og bruk av vanlige midler for desinfiserings- og blekemidler. De ansatte har 32 prosent større sjanse til å få kols enn befolkningen forøvrig. Undersøkelsen styrker tidligere europeiske undersøkelser blant renholdere, skriver bladet Renholdsnytt. --- ÅRETS DYREPLEIER *Vinneren ble Jacqueline Tawse, som sitter i faggruppe 1 for dyrepleiere og klinikkassistenter i Fagforbundet. Kåringen fant sted under høstkurset til Norsk dyrepleier- og assistentforenig og Veterinærforeningen i november. --- SENKER SKULDRENE MED NETTBRETT *Renholdere stresser mindre og utnytter tida bedre ved at tida mellom oppdragene reduseres når teknologiske verktøy som nettbrett innføres. Det er blant funnene i bacheloroppgaven i Facility Management til Vivian Chinyere Ugwu. Nettbrettet gir renholderne bedre oversikt over oppgavene og ledelsen oversikt over jobbene som utføres. RUTER LEGGER NED INFORMASJONSSKRANKENE *Ruter ønsker å legge ned informasjonsskrankene på Majorstuen, Oslo S, Nationaltheatret, Aker Brygge og Gardermoen. Reaksjonene har vært sterke, og fagforeningsleder Rune Aasen i Oslo Sporveier Arbeiderforening forsøker å stanse Ruters vedtak. – Vi hjelper eldre, turister, handikappende og de som ikke reiser med app. Oslo er en attraktiv by for turister. Å bli møtt av et system på t-banen uten mennesker, det er det ikke mange kollektivselskap som har, poengterer han. Kundebehandler Bjørn Hoff forteller til Fagbladet at den største og viktigste gruppen er turister. – De vil gå glipp av personlig kontakt når de trenger hjelp. Det forventes enda flere turister til Oslo neste år. I tillegg kommer mange eldre og svaksynte for å få hjelp hos oss, forteller Hoff. Han er en av 19 ansatte som må finne seg noe nytt å gjøre. 70% Det blir mindre personlig service i kollektivtrafikken i Oslo når Ruter legger ned informasjonsskrankene. KRITISK: Fagforeningsleder Rune Aasen mener spesielt turister, eldre og folk med nedsatt funksjonsevne vil bli rammet når serviceskranker ved kollektivtrafikken i Oslo blir lagt ned. FOTO: ØYSTEIN WINDSTAD Årets dyrepleier 2017, Jacqueline Tawse. av SV-velgere er kvinner, og kvinner fortsetter å stemme mer til venstre enn menn. fbaargang2017 fbseksjonFEL