|| 22001167 || 0104 || FFAGBLLADETT ~ 33 I DENNE SEKSJONEN: USA: 273.202 JORDAN: 2.896.303 RUSSLAND: 314.506 NORGE: 67.078 TYRKIA: 3.115.376 I samfunnet RETTFERDIGHET | VELFERD | MEDBESTEMMELSE | LIKESTILLING S 34 Hakim og Muhammed hadde begge store drømmer om skolegang og fotball da de kom til Norge som enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan. Nå drømmer de ikke lenger. S 42 Reduserte sykefra- været fra 15 til 4,4 prosent, og fikk økonomien i balanse. S 48 Forfatter Zeshan Shakar har skrevet romanen han gjerne skulle lest da han selv var ung. S 54 Fotografen glemte aldri 6-åringen på flukt fra krigen. 20 år senere ville han finne ham igjen. KILDE: FLYKTNINGHJELPEN OG FNS HØYKOMMISSÆR FOR FLYKTNINGER VISSTE DU AT ... *Ved inngangen til 2015 bodde det 188.000 personer med flyktningbakgrunn med lovlig opphold her i landet. *Flyktningene kommer fra 169 ulike land, de fleste fra Somalia, Irak og Iran. * 60,2 prosent av innvandrerne i Norge var i arbeid i 2016. Prosentandelen av befolkningen ellers var 66,7. *Flyktningene utgjør 28 prosent av innvandrerne i Norge, og de utgjør 3,6 prosent av landets folketall. Flyktninger *Over 25 millioner mennesker i verden har søkt beskyttelse utenfor hjemlandets grenser. I tillegg er over 40 millioner mennesker på flukt i eget land. I løpet av de siste fem årene har antallet flyktnigner og internt fordrevne økt med mer enn 50 prosent, fra 42,5 millioner i 2012. Tyrkia er det landet i verden som mottar flest flyktninger, 3,1 millioner. Til sammenligning hadde Norge på samme tidspunkt tatt imot 67.000 mennesker på flukt. NORGE I VERDEN fbaargang2017 fbseksjonFEL