34 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | De siste dagene før ungdommene rømmer, er de ofte kontaktsøkende. – De forteller om hvor bra de har det og hvor snille alle på mottaket er, sier mottaksleder Iselin Aske ved Hareid asylmottak. – Rekker vi det, gir vi dem en sovepose og noen gode råd på veien, legger hun til. De ansatte har avverget én rømning ved hjelp av det lokale politiet. De klarte å overbevise ungdommen om at det var best å reise tilbake til mottaket. Ingen klarte imidlertid å overbevise Hakim. To dager etter at Fagbladet besøkte ham og kameraten Muhammed på mottaket, la Hakim ut på flukt. TO FORSKJELLIGE FRAMTIDER De to kameratene har levd livene sine på Hareid mottak de siste årene. De er to av mange enslige mindreårige asylsøkere som kom til Norge i håp om et bedre liv. Begge fyller 18 år før året er omme. Hakim fortalte Fagbladet om håpet sitt om å få bli i Norge. To dager etter hadde han rømt. TEKST: INGEBORG VIGERUST RANGUL FOTO: PER EIDE STUDIO Likevel har de to vidt forskjellige framtider foran seg. Muhammed har fått en ny sjanse fordi han har fått midlertidig opphold med id-begrensning. Det betyr at han har fått opphold, men tillatelsen må fornyes hvert år til han skaffer dokumentasjon på identiteten sin. Hakim gikk i begynnelsen av november spent rundt og ventet på om anken om utsendelse ville bli tatt til følge. Et nytt avslag ville nemlig bety at han måtte rett ut av landet. – Jeg ønsker å gå på skole og spille fotball. Men nå er jeg ferdig med å drømme, forteller han til Fagbladet. Noen dager senere får han avslaget, med utreisefrist 15. november. Han ser ingen annen utvei enn å gjøre som så mange av de unge asylsøkerne har gjort, nemlig å komme seg vekk. – Han har det etter forholdene bra, ifølge Iselin Aske. Hun kan ikke fortelle hvor Hakim er, et spørsmål de ansatte ikke stiller guttene som rømmer. Mottaket på Hareid stenger dørene siste «Jeg ønsker å gå på skole og spille fotball. Nå er jeg ferdig med å drømme.» / tema / oktoberbarna / fbaargang2017 fbseksjonFEL