36 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | dagen i november. De ti guttene som har bodd her, skal være ute den 10. november. Bakgrunnen er at mellom oktober og ut året fyller 130 enslige, afghanske, mindreårige asylsøkere med midlertidig opphold, 18 år. Da er de myndige, ifølge Utlendingsdirektoratets (UDI) aldersjusteringer, og de skal sendes tilbake til landet de kom fra. Det vil i all hovedsak si Afghanistan. Grunnen til at så mange asylbarn fyller 18 år i høst, er at UDI satte dagen asylbarna kom til Norge som fødselsdato. Antallet ankomster eksploderte under flyktningkrisen høsten 2015. Derfor fikk mange enslige mindreårige i norske mottak samme fødselsdato som ankomstdato, og midlertidig opphold til de er 18 år. – Et slikt midlertidig opphold skulle hindre barna i å legge ut på en farlig flukt, sier mottaksleder Iselin Aske. Et rekordhøyt antall barn som har flyktet alene til Norge, har fått midlertidig opphold. Men det har ikke blitt færre barn som har lagt ut på rømmen. TILLIT TIL SYSTEMET På landets mange asylmottak har de ansatte de siste månedene forsøkt å holde motet oppe blant de afghanske ungdommene. Mottaksleder Iselin Aske sier det er viktig å ha tillit til og være lojal mot systemet. – Som regel sitter myndighetene med informasjon som vi ikke har. Dette har vært utfordrende til tider, og spesielt når vi ser i nyhetene hva som skjer i Afghanistan. – Tidligere hadde ungdommene håp og tro. Og de gikk på skole selv om noen fikk avslag. Nå får langt flere av dem avslag, sier Aske. Mange av disse gjør som Hakim; legger ut på rømmen og befinner seg enten i en europeisk storby eller i en norsk skog. VANNVITTIG BRUTALT Iselin Aske har snart ti år bak seg i mottak og sier at det som har skjedd i høst, er vanvittig. – Vi kan fortelle den ene brutale historien etter den andre. Hun har sett tilfeller som gjør at hun begynner å tvile på om rettssikkerheten blir ivaretatt. Hastevedtak og begrunnelser som ikke henger sammen. – Heldigvis er vi en fantastisk stab. Midt i / tema / oktoberbarna / «Tidligere hadde ungdommene håp og tro. De gikk på skole selv om noen fikk avslag. Nå får langt flere avslag.» MOTTAKSLEDER ISELIN ASKE ENDELØS VENTETID: Kristine Husøy jobber med tidlig intervensjon på Hareid mottak. Hun synes det er grusomt å se hva de unge guttene må gå gjennom. TOMMEL OPP: Helen Jacobs prøver å gi Muhammed noen trøstende ord og gode råd før han reiser fra det kjente på Hareid til noe ukjent i Vanylven. Hakim har ikke vært like heldig. fbaargang2017 fbseksjonFEL