38 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | LETER FRAM MULIGHETER: Asadullah Rahimi er returansvarlig på Hareid mottak og er selv flyktning fra Afghanistan. motløsheten klarer vi å holde motet oppe. Vi har klart å snu tankegangen vår mange ganger. Vi er dynamiske og fleksible, sier hun. Mange har forsvunnet fra mottaket på Hareid i høst. – Vi har tøffe dager. 50 ungdommer bodde her. Nå er det ti, sier økonomiansvarlig Angelica Andrade. 1. desember er hun og de 17 andre ansatte arbeidsløse. – Vi har vel ikke helt skjønt hva som kommer til å skje. Det har ikke sunket inn. Vi er et godt team, og jeg er så glad i kollegaene mine, sier Andrade og kikker inn i et fraflyttet rom. Hun bretter sammen dyna, setter seg på senga og kikker ut. Og forteller om den gangen hun var litt utålmodig mot en som stilte det samme spørsmålet gang på gang. – Mitt brasilianske temperament altså! Jeg sa at vi hadde sett på saken og skulle forsøke igjen i morgen. Hvorfor sa jeg aldri unnskyld for at jeg ble irritert. Neste dag var han borte. Angelica Andrade snakker om en av de mange guttene som har rømt. I ettertid skjønner hun at flukten var planlagt. – Vi satt i et møte og han snek seg inn for å spørre om alle hadde det bra. Dagen etter var han borte. Jeg skjønte aldri at det var hans siste hilsen. Gutten hun snakker om, er bare 16 år. – Jeg kjenner slik tomhet. Kunne vi gjort mer? Om så bare gitt ham en ekstra sjokoladeplate. RETUR MED TVANG Når ungdommene har fått avslag fra UDI, er det returansvarlig ved mottaket Asadullah Rahimi som prøver å overbevise dem om at det er lurt å reise frivillig. Han forteller at det er lurt å ta imot de 42.000 kronene staten Norge gir til dem som drar frivillig. Han prøver å overbevise dem om at det fins muligheter i Afghanistan. Rahimi forteller at to har reist frivillig til Afghanistan fra Hareid. – Jeg beskriver konsekvensen hvis de / tema / oktoberbarna / Mitt brasilianske temperament altså! Jeg sa at vi hadde sett på saken og skulle forsøke igjen i morgen. Hvorfor sa jeg aldri unnskyld for at jeg ble irritert. Neste dag var han borte. fbaargang2017 fbseksjonFEL