| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 39 MANGE FORSVINNER 130 enslige, mindreårige asylsøkere fyller 18 år før nyttår. 168 fyller 18 neste år. 150 forsvant fra mottak i 2016. 172 hadde rømt ved utgangen av september i år. ikke reiser frivillig. Da er det retur med tvang. Rahimi er afghansk flyktning selv. Han snakker med guttene på deres eget språk, og han vet om alle muligheter og hvilke prosjekter som fins. Han råder dem til å gå så mye på skole som mulig mens de er her på midlertidig opphold. BLAKKER SEG Og guttene støtter hverandre. – Guttene er lojale og gode mot hverandre. De får utbetalt 1500 kroner annenhver uke som skal dekke alt fra mat og lege til klær og kino. Når de vet om noen som skal rømme, blakker de seg og sender med dem alt de har. De går heller sultne selv, forteller Iselin Aske. Hakim ga for eksempel bort den nye iPhonen sin til kameraten som rømte til Paris, slik at de kunne ha kontakt. – Vennene mine har reist til Frankrike. De sover på gata. Jeg venter på svar. Tenker, tenker, sier Hakim. Hva skjer med Hakim? Hakim ønsker ikke å være på rømmen, men han tør ikke å dra tilbake til mottaket. Han vet nemlig ikke hva Stortingets returstopp for en avgrenset gruppe barn og unge på flukt betyr for ham. Hvilken paragraf i utlendingsloven som de mindreårige, enslige asylsøkerne fikk midleridig opphold på, avgjør om de får saken sin opp på nytt. Hakim har tatt kontakt med mottaket på Hareid flere ganger og lurt på hva han skal og bør gjøre. – Vi verken kan eller svare på slike spørsmål. Selv om noen får vurdert saken på nytt, er det ikke sikkert at de får bli, sier mottaksleder Iselin Aske. Stortinget vedtok i midten av november en midlertidig returstopp av afghanske, enslige mindreårige flyktninger som ble henvist til internflukt i hjemlandet. Ifølge tall NOAS har fått fra UDI, får 220 barn og unge vurdert saken på nytt. De som har fått midlertidig opphold i Norge til de er 18 år på grunn av sterke menneskelige hensyn, får ikke saken sin gjenopptatt. Hvis Hakim fikk midlertidig opphold fordi en retur til Afghanistan betyr at han må være på flukt i eget land, vil UDI vurdere avslaget om opphold i Norge en gang til. fbaargang2017 fbseksjonFEL