| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 41 Hakim er lei seg for at Muhammed skal flytte. Samtidig gleder han seg på kameratens vegne som får sjansen. fbaargang2017 fbseksjonFEL