42 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | N oen har for lav terskel for egenmelding og bruker det tolv ganger i året. Andre gjør det aldri. Når en ansatt er mye borte, regner til slutt ikke kollegaene med at den personen kommer på jobb. Andre som aldri er borte, selv om de kan ha vondter både her og der, skjønner ikke hvordan det er mulig, sier Une Marit Tangen. Hun er sykepleierutdannet, medlem i Fagforbundet og virksomhetsleder ved Kviteseid omsorgssenter i Telemark. Da hun begynte i lederjobben, var sykefraværet blant ansatte over 15 prosent og underskuddet drøyt 2,1 millioner. To år og en brutal hestekur seinere er budsjettet i balanse og sykefraværet nede i 4,4 prosent. Det vekker naturlig nok oppmerksomhet. Tangen har fått mange tilbakemeldinger der folk gir uttrykk for ros og respekt. – Det første året var tøft. Det måtte en holdningsendring til, sier Tangen om metoden som fikk bukt med et problem som kostet altfor mye tid og penger. KARTLA HVER ENKELT Som nybakt sjef gikk hun gjennom sykefraværet de siste tre årene og lagde en oversikt som viste hver enkelt ansatts fravær. Denne la hun fram i samtaler med en og en medarbeider. Tangen legger ikke skjul på at mange syntes det var en fæl opplevelse. De var ikke vant til å bli konfrontert med sitt eget sykefravær så direkte. Noen var kanskje ikke klar over at de var så mye borte. – Noen ble sure, men det må jeg tåle som leder. Og selv om det har vært vanskelige samtaler, har vi fått snakket ut. Det har vært mye åpenhet, og jeg har blitt veldig godt kjent med folk, sier Tangen, som understreker at det var viktig å få kartlagt hvor skoen trykket hos samtlige. – Jeg er ikke så opptatt av tall, men av å ha kontroll på hvorfor folk er borte fra jobb. Hvis det skyldes at de ikke trives, må vi som arbeidsgiver ta tak i arbeidsmiljøet. Men det viste seg at det som regel ikke var jobben som var problemet. TEMA PÅ PERSONALMØTENE Kviteseid omsorgssenter har 41 pasienter og 56 ansatte. Samtaler om åpenhet og holdninger er blitt en fast del av personalmøtene. Og det er innført klare regler for melding om og oppfølging av sykefravær. Alle må ringe sjefen om de blir borte fra jobben, uansett tid på døgnet. Og det var mange som kikket ned da de begynte å snakke om sykefravær på personalmøter. Tangen er opptatt av at sykefravær ikke bare koster i kroner og øre, det går også ut over kollegaene. – Så terskelen for å bli hjemme har vært for lav? Ny sjef fikk bukt med sykefraværet TEKST: KATHRINE GEARD FOTO: PÅL A. BERG Noen har for lav terskel for egenmelding og bruker det tolv ganger i året. Andre gjør det aldri. UNE MARIT TANGEN I SAMFUNNET / ÅPEN LEDERSTIL Noen ble sure, andre så ned. Men sykefraværet sank fra 15 til 4 prosent. fbaargang2017 fbseksjonFEL