| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 43 – Det går mye på holdninger. Folk er så forskjellige. Noen har for lav terskel for egenmelding og bruker det tolv ganger i året. Andre gjør det aldri. Når barn er syke, sier vi ofte at de skal prøve å gå på skolen likevel. Den innstillingen må mer inn i arbeidslivet også, mener Tangen. – Bevisstgjøring, regler og krav er nødvendig. Men det er også viktig med åpen dialog om mer tilrettelegging. Kanskje kan en ansatt arbeide noen timer framfor å være borte en hel dag. TETT SAMARBEID Det var en langvarig prosess å få snakket med alle ansatte, men det ga raskt resultater på korttidsfraværet, som var det Tangen først og fremst ville få bukt med. Men hun understreker at lavt sykefravær er ferskvare. – Vi må hele tida ha sykefravær og et godt arbeidsmiljø på dagsorden. Hun presiserer at snuoperasjonen slett ikke bare dreier seg om en handlekraftig, ny leder. Mange har bidratt med råd og innspill underveis; kommunens personalsjef, Nav, tillitsvalgte i Fagforbundet og ikke minst endringsvillige ansatte. – Dette hadde ikke gått uten et veldig godt samarbeid, sier Tangen Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Gro Heidi Vestgarden, sparer heller ikke på rosen. – Vi har hatt et utrolig bra samarbeid, det er første gang jeg opplever noe sånt. Hun har tatt oss tillitsvalgte med på råd, blant annet om hvordan det var best å gå fram. Vestgarden framhever nettopp at Tangen som sjef er veldig inkluderende og snakker åpent om det hun vil gjennomføre. – Sjefen er til å stole på. Samtidig er hun heller ikke redd for å innrømme feil, og det skårer hun høyt på. Hun er utrolig dyktig og uredd når det gjelder å jobbe med holdningsendring og ta de vanskelig samtalene. – Hun gir like fort skryt som det motsatte, og har alltid et godt arbeidsmiljø i sentrum. For henne er alle like mye verdt uansett hvilken jobb de har. Arbeidsmiljøet er utrolig bra, og atmosfæren er også endret til det bedre, sier Vestgarden. * SYNLIG: Virksomhetsleder Une Marit Tangen mener det var nødvendig å visualisere hver enkelt medarbeiders sykefravær for å få bukt med problemet. fbaargang2017 fbseksjonFEL