44 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | G jennom #metoo-kampanjen har tusentalls kvinner fortalt rystende historier om seksuell trakassering eller overgrep. Mange av historiene handler om alvorlige overgrep på arbeidsplassen. – Den som opplever å bli trakassert, skal melde fra til sin nærmeste leder. Hvis det er nærmeste leder som står for trakasseringen, retter du varselet til nærmeste leders leder, sier fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) Claus Jervell til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Dersom du av en eller annen grunn ikke kan melde fra til sjefen, kan du i stedet varsle bedriftshelsetjenesten eller HR-avdelingen. – Ansatte kan også gå gjennom verneombud eller tillitsvalgt som deretter tar saken videre opp med leder. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, kan du også kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet for veiledning, sier Jervell. JULEBORDSESONGEN Rapporten Seksuell trakassering i arbeidslivet fra forskningsstiftelsen FAFO viser at 19 prosent av de ansatte i hotell- og restaurantbransjen og i helse- og omsorgsyrker var blitt utsatt for seksuell trakassering det siste året. Ifølge FAFO skjer seksuell trakassering ofte i forbindelse med jobbfest, lønningspils og julebord. ARBEIDSGIVERS PLIKT Sjefen din har plikt til å reagere hvis det har foregått trakassering på arbeidsplassen. Reaksjonen på trakasseringen vil variere, avhengig av hvor alvorlig den har vært. Noen kan få en advarsel, andre bli fratatt ansvar eller bli omplassert. I verste fall kan trakassering føre til oppsigelse. Hvis du ser at noen blir utsatt for uakseptabel oppførsel, bør du oppfordre vedkommende til å si fra. Noen ganger kan det være riktig å gå videre med saken selv om offeret selv ikke ønsker det. – Hvis det er snakk om en alvorlig hendelse, bør du vurdere å varsle ledelsen selv om den som er utsatt for det ikke ønsker det. Om en leder observerer atferd som framstår som trakasserende, skal det håndteres som om det foreligger et varsel fra en medarbeider, sier fagsjefen. Hva gjør du hvis du blir seksuelt trakassert på jobben? Mange opplever å bli seksuelt trakassert av kolleger eller sjefer. Hva skal vi gjøre hvis noen går over streken? TEKST: STIAN FYEN, ANB #METOO • Internasjonal grasrotkampanje for å få fram omfanget av seksuelle overgrep og trakassering i arbeidslivet. • Merkelappen #MeToo markerer at en person har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og støtter andre som har opplevd det samme. • Kampanjen har fått bred oppslutning og ført til omfattende debatt i flere land. Kampanjen har også sørget for at en rekke historier om sextrakassering har blitt kjent. I SAMFUNNET / SEKSUELL TRAKASSERING fbaargang2017 fbseksjonFEL