| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 45 UTENFOR ARBEIDSTID Selv om trakassering skjer utenfor arbeidstid, for eksempel på en lønningspils eller et nachspiel, vil det likevel kunne påvirke arbeidsplassen. – På mange arbeidsplasser er det de ansatte selv som tar initiativ til å møtes utenfor arbeidstiden, men det som skjer på lønningspils eller nachspiel kan påvirke arbeidsmiljøet på jobben, sier Claus Jervell og legger til: – Kanskje jobber partene i samme avdeling, eller i samme prosjekt. Vi mener derfor at en arbeidsgiver som blir varslet om en slik hendelse, skal ta varselet på største alvor og iverksette en undersøkelse. Arbeidsgiver kan ikke unnskylde seg med at hendelsen skjedde på fritiden eller at det ikke var et arrangement i regi av jobben, framholder Jervell. – Er hendelsen alvorlig nok, for eksempel et seksuelt overgrep, bør arbeidsgiver oppfordre fornærmede om å anmelde forholdet til politiet, sier Claus Jervell. * Claus Jervell, fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet. FOTO: GORM KALLESTAD, NTB SCANPIX/ANB IKKE UVANLIG: Det er mange som opplever seksuell trakassering på jobben eller i sosiale arrangementer i jobbens regi. fbaargang2017 fbseksjonFEL