46 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | MASKINSKATTEN SKAL FJERNES: • I dag inngår arbeidsmaskiner og tilbehør i næringseiendom som er kategorisert som «verk og bruk» i eiendomsskattegrunnlaget. • Dette gjelder når maskinene anses som integrerte i anlegget. • Regjeringen har foreslått at produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner fritas for eiendomsskatt fra 2019 over en periode på fem år. Kilde: Regjeringen Regjeringen har foreslått at produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner fritas for eiendomsskatt fra 2019 over en periode på fem år. Nå ser forslaget ut til å bli vedtatt. Det liker rådmannsforeningen i Fagforbundet dårlig. – Det er svært skuffende at regjeringen og samarbeidspartiene bestemmer seg for å gjennomføre et slikt kutt på tampen av en budsjettforhandling uten å ha oversikt over konsekvensene, sier Arve Varden, som leder forenigngen. Han mener det burde vært satt ned et lovutvalg som burde utredet konsekvensene av å kutte den såkalte maskinskatten. Regjeringen har anslått at kommunene vil tape 1,2 milliarder kroner på kuttet, og det er særlig kommuner med store industribedrifter som rammes. MÅ LEGGE NED SYKEHJEMSPLASSERER Som rådmann i Høyanger kommune anslår Varden at kommunen vil miste rundt ti millioner kroner i skatteinntekter som han mener kunne vært brukt på velferd for innbyggerne i Høyanger. Også andre rådmenn og ordførere har reagert, blant annet i industrikommuner som Lindås, Porsgrunn og Bamble. De har varslet økt boligskatt og tøffe kutt på kommunebudsjettene. – Vi har sett på forslag fra rådmannen. Det innebærer å legge ned sykehjemsplasser, kutte i tilbudet til frivillige lag og organisasjoner og ungdomsklubber, sier ordfører Robin Kåss til Nationen. – VIL GI VEKST I NÆRINGSLIVET Høyres Nicolai Astrup mener det vil gi vekst for næringslivet å fjerne maskinskatten. Han mener at dette vil gi kommune økte skatteintekter og mer velferd. – Vi ønsker å legge til rette for flere jobber og mer næringsvirksomhet i Norge, og at både norske og utanlandske bedrifter skal vurdere Norge som et attraktivt sted å etablere seg. Ny aktivitet og flere arbeidsplassar vil gi større skatteinntekter til kommunen, uttalte han i et intervju med Fagbladet etter at regjeringen la fram forslaget til statsbudsjett tidligere i høst. * TRENGER INNTEKTENE: Arve Varden, leiar i rådmannsgruppa i Fagforbundet og rådmann i Høyanger kommune. Mister rundt ti millioner Rådmann er redd han må kutte i velferdstjenester når viktig inntektskilde forsvinner. TEKST: PER FLAKSTAD FOTO: ØYSTEIN WINDSTAD fbaargang2017 fbseksjonFEL