58 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | I SAMFUNNET / FLYKTNINGENE I BOSNIA flykte fra, og som få av flyktningene har orket å vende tilbake til. Elvis jobbet noen år som kelner i Italia, drev en restaurant i Sarajevo, før han slo seg til ro som ansatt i en møbelbutikk. Samtidig hjelper han faren som samler og selger fjellte og urtedrikker på de lokale markedene. TILBAKE I SARAJEVO klatrer han opp på en utstilt tanks. Björn skal ta et tilsvarende bilde som det han tok for 24 år siden. Elvis forteller at krigen og tida i flyktningleiren har satt sine spor, selv om han har klart seg bra. Han bekymrer seg spesielt over framtida til de to barna sine. Hvis det skulle bryte ut nye konflikter og uroligheter på Balkan? Vil de måtte gjennomgå det samme som ham? Som troende muslim ber han sine fem daglige bønner, men føler ingen tilhørighet til sine radikaliserte trosfeller. Alt han vil, er å legge krigens traumer bak seg og finne mening og lykke i hverdagens trauste strev til beste for seg selv og sine familie. * 3 2 1 1 Etter livet i flyktningleiren er Elvis nå en trygg familiefar med jobb i en møbelbutikk. Her er han sammen med kona Irma, moren Dzevada (t.v.) og de to barna Adna (4) og Aldin (2). 2 Familien har alltid hatt et sterkt samhold. Elvis hjelper gjerne far Nedzib med å selge urtedrikker. 3 Mange barn overlevde ikke krigen. Minnemonumentet i Sarajevo har 521 inngraverte navn. fbaargang2017 fbseksjonFEL