| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 63 PENSJON Vis eldre respekt Å frata oss pensjonister muligheten til å få utbetalingsmeldingen for pensjon i posten er å stenge oss ute fra vesentlig informasjon om egen økonomisk situasjon. Det er på tide at våre politikere – også lokale – engasjerer seg på vegne av sine ikke-digitale innbyggere. Mange pensjonister håndterer digitale medier godt. Denne kampen handler om gruppen som verken har tilgang til digitale medier eller klarer å bruke nav.no. Mange som ikke klarer å logge seg inn hos Nav, har blitt bedt om å søke hjelp fra familie eller naboer. Det er et dårlig råd. Ikke alle har hjelpere som kan hjelpe dem. Men viktigst: Å dele egen bankid kan regnes som grovt uaktsomt, og eldre kan risikere å bli erstatningsansvarlig for tap dersom de blir svindlet. Dessverre har vi mange eksempler på at eldre er blitt økonomisk utnyttet av mennesker som står dem nær. Å ringe til Navs kontaktsenter for hjelp fungerer også dårlig for mange. Det er lang ventetid. Mange eldre sliter med dårlig hørsel, og enkelte kan ha vanskelig for å forstå informasjon over telefon. Vi oppfordrer våre stortingspolitikere og partiene til å melde seg på debatten. Regjeringspartiene Høyre og Frp er dessverre ikke villige til å høre på de eldre. Det er på tide å vise oss eldre den respekten vi fortjener. Hjelp oss som ikke klarer å følge med på datautviklingen. Jeg har gått på to kurs for å prøve å henge med på datamaskin og nettbrett, men jeg klarer ikke å følge med. Er det slik det skal være å bli pensjonist? Å bli glemt og miste respekt? Hilsen A.A ORGANISASJON Vi trenger bedre møtekultur i Fagforbundet Vi bør alle tenke igjennom hvordan vi oppfører oss når vi deltar på møter, kurs eller lignende. Vis respekt for dem som arrangerer og dem som snakker. Dette opplevde jeg på nært hold da jeg deltok på Fagforbundets landsmøte som gjest. Jeg gjorde meg noen betraktinger, som en av seks fra Stavanger som reiste til Oslo for å delta på møtet. Dette var noe vi hadde sett fram til, og vi gledet oss til mange flotte kulturinnslag, debatter, innledninger og appeller. Som besøkende og observatører hadde vi ingen rolle annet enn å observere og ta inn over oss debatten om prinsipp- og handlingsprogrammet og vedtektene. Derfor var vi tidlig ute hver dag for å sikre oss plass i fremste rekke. Vi ble imidlertid til stadighet distrahert og forstyrret av alle delegater som beveget seg fram og tilbake for å hente seg noe å drikke eller spise, gå på toalettet eller ta en telefon. Hva vet vi? For oss ble det i hvert fall forstyrrende. Det må også ha vært distraherende for dem som hadde planlagt lange, flotte innlegg til saker, eller for dem som hadde forberedt flotte kulturinnslag. Kan vi bli bedre møtedeltakere på Fagforbundets arrangementer og møter? Jeg etterlyser en bedre møtekultur i forbundet vårt. Grethe fra Stavanger avd. 019 FOTO: COLOURBOX FOTO: COLOURBOX Vi ble til stadighet distrahert og forstyrret av alle delegater som beveget seg fram og tilbake for å hente seg noe å drikke eller spise, gå på toalettet eller ta en telefon. fbaargang2017 fbseksjonFEL