|| 22001167 || 0104 || FFAGBLLADETT ~ 65 I DENNE SEKSJONEN: NY I FORBUNDET var medlemmer i Fagforbundet i midten av november. Det er 5569 flere enn på samme tid i fjor. S 68 Det måtte et søksmål fra Fagforbundet til. Nå er avlasteren Tore fast ansatt i kommunen. S 72 De stolte renholderne tar fagbrev for å kunne gjøre en enda bedre jobb. S 76 Hvordan er forholdet mellom ansattes ytringsfrihet og lojaliteten til arbeidsgiver? S 82 Ambulansearbeider Lillian Kolbjørnsen brenner for de barna som ikke får oppleve det magiske ved julen. Mellom oss OMSORG | SAMHOLD | SOLIDARITET 359.764 JOBB: Barne- og ungdomsarbeidervikar ved Bjerkvik barnehage i Narvik. Medlem siden november 2017. – Hvorfor meldte du deg inn i Fagforbundet? – For trygghet på arbeidsplassen. Det var sjefen min som først fortalte meg om Fagforbundet. – Hvilke forventninger har du til Fagforbundet? – Jeg forventer at forbundet stiller opp når det trengs, og at de jobber for et trygt arbeidsliv. Jannicke Mariell Holmgren Frantzen (25) FOTO: HARALD VINGELSGAARD fbaargang2017 fbseksjonFEL