66 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | AKTUELT SNART KAN DU FÅ KOLLEKTIV REISEFORSIKRING Landsmøtet i Fagforbundet vedtok å innføre en frivillig kollektiv reiseforsikring. Medlemmene skal selv bestemme om de vil benytte seg av den eller ei. Målet er å få reiseforsikringen på plass innen sommeren. – Vi må snakke med aktuell leverandør og utarbeide en modell som er så fleksibel og god som mulig. Arbeidet er helt i startgropa, og vi vil komme tilbake med konkret informasjon etter hvert, opplyser fagansvarlig for forsikring, Morten Grostad. Prisen vil bli betraktelig lavere enn individuell reiseforsikring, og forsikringen skal dekke alle typer reiser hele døgnet, hele året. SOS-barnebyen får 70 millioner Fagforbundet vil fortsatt ta det hele og fulle ansvaret for forbundets SOS-barneby i Huambo i Angola. Barnebyen består av 12 familiehus for 120 barn, barnehage for 100 barn, skole for rundt 1300 elever og et lokalsamfunnsprogram som gir enslige mødre, storesøstre eller bestemødre hjelp til selvhjelp for å kunne ta vare på barna de har ansvar for. Generalsekretær Bente Lier i SOS barnebyer og Fagforbundets leder Mette Nord underskrev en ny samarbeidsavtale i slutten av november. Avtalen gjelder i fire år. – Vi er både stolte og glade for at vi hvert år klarer å skaffe nok penger til å drive barnebyen vår med egne krefter. I år passerer vi ca. 70 millioner i innsamlede midler. Det er bare fantastisk! Enda mer fantastisk er det at mer enn 2000 barn i Huambo nå får mulighet til en god oppvekst, et verdig liv og til utdanning gjennom barnebyen vår, sier Mette Nord. Fagforbundets medlemmer sørger for at over 2000 barn i Angola får skolegang og et bedre liv. FOTO: PRIVAT DEMONSTRERTE MOT FN – Vi krever at FN må inngå kollektive avtaler for alle ansatte. Det var budskapet fra Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug og 1200 andre fagforeningsdelegater på kongressen i Public Services International (PSI). I begynnelsen av november demonstrerte de utenfor FN-bygningen i Geneve mot mangelen på fagforeningsrettigheter i FN-systemet. 40 prosent i FN er ansatt på korte kontrakter eller som ubetalte praktikanter. – Vi krever at alle som jobber for FN skal ha betalt for jobben de utfører. Slik kan FN viser at de anerkjenner og verdsetter menneskene i organisasjonen, uttalte demonstrantene. FOTO: KARI-SOFIE JENSSEN fbaargang2017 fbseksjonFEL