| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 67 FORBUNDSLEDEREN HAR ORDET Hurra, i november ble vi 360 000 medlemmer! En milepæl som vi kan være stolte over at vi klarte i 2017. Fagforbundet går inn i et nytt år med optimisme og pågangsmot. For noen uker siden var vi på kongressen til den internasjonale organisasjonen for ansatte i stat og kommune. Vi ble minnet på hvor heldige vi er som lever i et land hvor trepartssamarbeid er normalt, og hvor de ansattes organisasjoner sitter og forhandler med myndighetene og arbeidsgiverne. Dette er noe mange av de 1200 delegatene ikke opplever. Det er de samme ødeleggende kreftene arbeidsfolk møter overalt. Når fagforeningskolleger fra hele verden møtes, ser vi behovet for å stå samlet for arbeidsfolks rettigheter. Vi ser nødvendigheten av demokrati og gode offentlige tjenester for å ivareta innbyggerne. Et av hovedtemaene var mangfold og solidaritet. Å akseptere hverandre som vi er på tvers av yrke, hudfarge, funksjonshemVi ser nødvendigheten av demokrati og gode offentlige tjenester for å ivaretainnbyggerne. SKJER I FAGFORBUNDET METTE NORD | LEDER I FAGFORBUNDET ning, kjønn og legning. Vi er alle mennesker som fortjener respekt, verdighet og en stemme, både i fagbevegelsen og i samfunnet. Fagforbundet er stolt medlem av en stor internasjonal organisasjon som jobber for likhet og rettferdighet. Et fellesskap med mer enn tjue millioner mennesker som vil bygge et inkluderende samfunn uten diskriminering og fattigdom. Vi har utfordringer også her hjemme når det gjelder økende ulikhet og fattigdom. Fagforbundet ser at Høyre- og FrP-regjeringens politikk handler om å ivareta de rikeste og mest ressurssterke, mens smålige kutt rammer dem som trenger offentlige ytelser mest. Denne utviklingen må vi snu. For å få til det, må vi få gjennomslag for en politikk som tar landet i en annen retning. I dette arbeidet skal Fagforbundet spille en viktig rolle. Derfor gleder jeg meg til de åra vi har foran oss. Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Solidaritet blir aldri gammeldags 5–7/3 arrangeres Nasjonal konferanse for ambulanse og AMK på Storefjell hotell, Gol i regi av Fagforbundets yrkesseksjon helse og sosial og Fagakademiet. 5–7/3 arrangeres også Nasjonal konferanse for barnepleiere og jormødre på Storefjell hotell, Gol i regi av Fagforbundets yrkes-seksjon helse og sosial og Fagakademiet. I første halvdel av mars arrangerer Fagforbundet dagskonferanser om digital praksis i barnehagen flere steder i landet: 7/3 på Scandic Lerkendal i Trondheim. 8/3 på Quality hotel Grand i Kongsberg. 9/3 på Scandic Bystranda i Kristiansand. 14/3 på Scandic Havet i Bodø. 15/3 på Radisson BluPlaza hotel i Oslo. 16/3 på Scandic hotell i Hamar. 10–11/4 PBL-konferanse i regi av Fagforbundet for medlemmer som jobber i en barnehage organisert i Private barnehagers landsforbund. fbaargang2017 fbseksjonFEL