| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 69 Han var ikke fornøyd med det som sto på lønnsslippen som kom 12. januar 2015: – Det er noe feil her, mente Tore Eugen Hansen, som savnet feriepengene. Fram til 2014 hadde alle støttekontaktene i Meland kommune fått feriepenger på samme måte som de andre ansatte. Men nå måtte Meland utenfor Bergen spare penger, og dermed var det slutt på feriepengene til dem som ikke var ansatt, men som jobbet for kommunen gjennom oppdragskontrakter. Tore var en av dem. STRÅLENDE FORNØYD Tre år senere har han fått både fast stilling, økt lønn og etterbetalt feriepenger. Siden han gikk betydelig opp i timelønn som fast ansatt, har han også fått etterbetalt mellomlegget mellom lønnen han fikk som oppdragstaker og det han skulle hatt som ansatt de fire siste årene. I tillegg er stillingsprosenten hans beregnet til 24 prosent. Det er nok til at han er blitt innmeldt i kommunens tjenestepensjonsordning med virkning fra fire år tilbake. – Hva kan jeg si, annet enn at jeg er strålende fornøyd. Jeg har fått akkurat de samme rettighetene som alle andre ansatte i kommunen, sier Tore Eugen Hansen. GJØR EN VIKTIG JOBB Ni timer i uka tilbringer Tore sammen med en voksen kvinne, som bor i en tilrettelagt bolig og arbeider i en vernet bedrift. Hun har få andre mennesker rundt seg, og Tore bidrar til at hun kan leve et meningsfylt liv. – En dag i uka drar vi hjem til meg og familien min og spiser middag sammen. Ellers kjører jeg henne når hun har behov for det, vi handler sammen, og rett som det er går vi på kino eller teater, forteller han. – Jeg føler at jeg gjør en viktig jobb. For samfunnet betyr det noe at mennesker med veiledningsbehov blir fulgt opp, og for dem det gjelder, betyr det mye å ha denne kontakten med andre mennesker, legger han til. Tore fikk fast stilling Tre år etter at han krevde å bli ansatt, har Tore Eugen Hansen endelig fått de samme rettighetene som de andre ansatte. Men Fagforbundet måtte gå til søksmål før alt ordnet seg. TEKST OG FOTO: PER FLAKSTAD fbaargang2017 fbseksjonFEL