72 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | L uul Hashi Guled (44) flyttet fra Somalia til Norge for ti år siden og arbeider som renholder på rådhuset i Tynset kommune i Hedmark. Guled rengjør gulvet med mott. Det blir blankt og fint. Favoritten er vasking med maskina. Med voks. – Jeg er heldig som har fast jobb, hundre prosent stilling, sier hun. Renhold er den bransjen med høyest andel utenlandske arbeidstakere. Ifølge statistikk LO innhentet fra Statistisk Sentralbyrå i 2014, var 64 prosent av ansatte i renholdsbransjen utenlandske arbeidstakere. Renholderne vi møter i Trysil, kommer fra hele verden og er i gang med teorikurs for å ta fagbrev som renholdsoperatør. – Jeg vil ha fagbrev. Med det får vi høyere lønn. Renholdere har et svært viktig yrke. Og det er tungt arbeid. Uten renholderne, fungerer ingenting, sier Guled. – IVRIGE ETTER Å LÆRE Teoriundervisningen foregår hver onsdag, totalt 144 timer. – Kursdeltakerne er ivrige etter å lære, sier kursleder Magni Findahl, som også er renholdsleder i Tynset kommune. Den som består eksamen, og har minst fem års allsidig erfaring fra renholdsyrket, kan melde seg opp til den praktiske delen av fagprøven. Bestått fagprøve gir yrkestittelen renholdsoperatør, og fagbrev gir automatisk høyere lønn. – BEDRE I NORGE Luul Hashi Guled er medlem i moskeen og i Fagforbundet. – Jeg meldte meg inn i Fagforbundet for å få hjelp hvis det skulle bli noen problemer. Men i Tynset kommune tror jeg ikke det blir trøbbel. Jeg har en god arbeidsgiver. I Somalia gikk hun på videregående skole før hun begynte å arbeide i klesbutikk. I Norge har hun vært med på norskkurs i flere år, og det var veldig viktig for henne å skaffe seg jobb da hun kom hit. – Det er ikke bra å sitte hjemme og gå på Nav De har jobbene mange nordmenn ikke vil ha. Vi har møtt 12 renholdere som er stolte av jobben sin. TEKST OG FOTO: HARALD VINGELSGAARD MELLOM OSS / RENHOLDERE FRA HELE VERDEN TRIVSEL: Susana Jevnaker trives veldig godt som renholder i Norge. Jeg er heldig som har fast jobb. Luul Hashi Guled, renholder fbaargang2017 fbseksjonFEL