| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 77 Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: Lars Fiske Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no ?Jeg ønsker å hjelpe barnebarnet mitt med å spare til bolig. Er det noe i veien for at jeg kan sette inn penger på BSU-kontoen hans som en julegave? H. O. SVAR: Nei, det er det ingenting i veien for, men finn ut om han allerede har fylt opp årets sparekvote på 25.000 kroner. Har han det, kan du vente med innskuddet til over nyttår. Og så må du finne ut om han har så høy inntekt at han betaler skatt. Har han inntekt under grensen for frikort, betaler han ikke skatt og får heller ikke noe skattefradrag. Da kan det lønne seg å vente med å spare i BSU inntil inntekten øker. For fullt ut å utnytte skattefradraget på 20 prosent i BSU, må han ha en inntekt på minst 70.000 kroner. Sparer han 25.000 kroner i år, får han 5000 tilbake på skatten neste år. Magne Gundersen. forbrukerøkonom ?Hvilken praktisk betydning har dobbeltstemmen til lederen i arbeidsmiljøutvalget, og hvilke saker kan avgjøres på denne måten? Kan den brukes for eksempel i inndeling av verneområder eller når det skal opprettes underutvalg, for eksempel Akan-utvalg. Kan arbeidsgivers styringsrett overstyre slike vedtak i AMU? G. T. SVAR: Dobbeltstemmen til AMU-lederen ved stemmelikhet gjelder i alle saker der dere foretar en avstemning. Styringsretten gjelder ikke i saker som AMU har til behandling i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser om AMUs oppgaver. Men det fins begrensninger. Arbeidsmiljøutvalget skal behandle arbeidsmiljøopplæring, men det er opp til arbeidsgiver å velge leverandør av kurset, bortsett fra for arbeidstakernes representanter. Der kan fagforeningene bestemme at deres medlemmer går på kurs i regi av egen organisasjon eller AOF Norge. Akan-utvalg er ikke lovpålagt, men sterkt anbefalt. Og her anbefaler partene i arbeidslivet at dette er et underutvalg til AMU og ikke til virksomhetenes personal-/HR-avdeling. Arne Bernhardsen, Gyldendal Arbeidsliv Geir Høin Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Forsikring og økonomi Spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet påarbeidsplassen. BSU til jul Når gjelder dobbeltstemmen i AMU? Det er mulig å hjelpe barnebarn med boligsparing. fbaargang2017 fbseksjonFEL