| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 79 Send oss bilder og en kort tekst tips@fagbladet.no 40-ÅRSJUBILANTER: Tordis M Aarstad Egeland (f.v.), Ebba Eilertsen og Ingebjørg Solberg. 25-ÅRSJUBILANTER: Lina T. Jerstad (f.v.), Judith Bettum og Gerd Lillian Rørvik. FEIRING I KVINESDAL *Fagforbundet Kvinesdal delte ut diplom, nål og blomster til sine 25- og 40-årsjubilanter på årsmøtet. 25-årsjubilantene Solveig Gilbertson, Lilly E Krikhus og Jan Ltz. Pedersen var ikke til stede da bildet ble tatt. Det var heller ikke 40-årsjubilantene Sten-Gunnar Haugland og Bjørg Svindland. KATHRINE MARIE EDVARDSEN MOI Medlemstur til Budapest *Fagforbundet Askvoll inviterte medlemmer til å vere med på tur til Budapest. 16 damer blei med på ein opplevelsesrik tur i månedskiftet april/mai. Tora Reiser AS ordna med reise og opphald, og med aktivitetar som fall i god smak for alle dei reiseglade damene. LINDA NESS ROTIHAUG HEDERSGJESTER I HYLLESTAD *Fagforbundet avd. 300 Hyllestad delte ut diplom og merke til tre av våre 25-årsjubilantar på årsmøtet. Det var Kjellaug Lerpold, Olaug Avedal og Svanhild Avedal. Solbjørg Solstad, Sigfrid Pedersen og Lise Randi Rønneseth har også vore medlemmar i 25 år, men hadde ikkje høve til å komme. HILDUR AKSE 40-ÅRSJUBILANTER: leder Tore Nygaard, Arne Fjerdingøy, nestleder Nina Lund, Arnstein Abrahamsen, Arne Abrahamsen jr. Foran; Margit Svanhild Hansen. 25-ÅRSJUBILANTER: nestleder Nina Lund (f.v.), Brith Jensine Ask, Synnøve Slettebakken, Heidi Larsen, Kate Dalen, Finn Scharff Arvesen, Leikny Klaudiussen, Dag Harald Leerstang og leder Tore Nygaard. Foran: Tove Feliks Bertelsen. UTMERKELSER I PORSGRUNN *Fagforbundet Porsgrunn inviterte til jubilantfest i Sjømandsforeningen i Brevik. På grunn av sykdom, ble vi litt redusert på antallet, men det ble likevel en trivelig kveld hvor Erik Damberg spilte og sang for og med oss. LINN M. SCHISTAD CAMARA fbaargang2017 fbseksjonFEL